Trùng trùng nghiệp báo: Các dấu hiệu khi đã chuyển nghiệp

trung trung nghiep bao dau hieu chuyen nghiep

Trùng trùng nghiệp báo, nghiệp quả luân hồi. Gieo nhân nào lại gặt quả ấy. Bài viết dưới đây là các giai đoạn khi bạn chuyển nghiệp. Là kết quả của việc chủ động thay đổi “nhân”.

Trùng trùng nghiệp báo

“Nghiệp” là gì?

Đầu tiên, quý vị cần thay đổi suy nghĩ rằng “nghiệp” nghĩa là xấu. “Nghiệp” là từ dùng chung cho cả Quả tốt, lẫn Quả xấu. Những Nhân mà chúng ta đã làm từ rất nhiều kiếp trước hội tụ tại kiếp sống này tạo ra trùng trùng nghiệp báo (nghĩa là rất nhiều nghiệp báo)

Thứ hai, quý vị cần hiểu là: Khi ta bắt đầu thay đổi, nghiệp ta mới bắt đầu chuyển. Sự chuyển dịch nghiệp này có thể chưa làm thay đổi ngay quả mà quý vị sẽ nhận trong kiếp sống này nhưng cũng có thể làm thay đổi ngay quả mà quý vị nhận trong tuần này. Điều đó phụ thuộc vào mức độ chuyển nghiệp của quý vị.

Ví dụ về việc chuyển nghiệp

Tôi lấy ví dụ bằng việc quý vị muốn có một điều gì đó trong cuộc sống nhưng nghiệp của quý vị ở kiếp này thì không thể có được điều đó (có thể thấy một phần qua luận giải tử vi của quý vị làm ví dụ):

Khi hành thiện bố thí, quý vị sẽ nhìn thấy sự thay đổi ngay của quả khi nghiệp được chuyển. Khi quý vị thương người, giúp người đúng chỗ thì một số quả tốt sẽ trổ ngay. Nhưng đừng có mơ ước lớn quá vì phước tích tụ còn nhỏ, nó chưa đủ để quý vị mơ một cái nhà lầu nó hiện ra một cái nhà lầu cho quý vị. Nhưng nếu quý vị ước mơ cái gì vừa vừa nho nhỏ nó tới liền là cái phước bố thí đã chín rồi.

Còn người mà công đức họ dày, họ ước mơ cái nhà lầu, cái nhà lầu hiện ra liền; hiện ra là làm sao? Nó không phải hô phép hiện ra mà tự nhiên nhân duyên nó kéo ào ào tới để người đó mua vật liệu rồi mua đất xây nhà ào ào lên trong vài tháng có liền, là người mà phước họ dày.

Các giai đoạn của quá trình chuyển nghiệp

Chuyển trùng trùng nghiệp báo cũng cần có quá trình của nó. Quý vị có thể quan sát thấy:

Giai đoạn 1: là biết lỗi mình

Quý vị cần biết nhược điểm của mình, cái sai của mình nằm ở chỗ nào

Giai đoạn 2: là đem lỗi đó ra mà quan sát, phân tích và đúc kết.

Tự kỷ ám thị điều ngược lại, ví dụ mình keo kiệt thì mình tự nói với mình “Tôi là người cho đi hào sảng và là người đón nhận tuyệt vời”. Mình hay nóng giận thì mình sẽ nhận ra cái sai của mình là cố chấp, thiếu cách nhìn nhận vấn đề đa chiều và tự nói mỗi ngày: “Tôi yêu thương, tôi thấu hiểu, và chấp nhận sự khác biệt”

Hoặc mình thấy ai giỏi mình ganh tị, mình phải hiểu là mình đang đố kị và nói:

“Xin tâm con sung sướng.

Khi thấy người thành công

Hoặc gây tạo phước lành

Như chính con làm được.”

Cứ như vậy, hãy sửa sai bằng các lời nói và suy nghĩ tích cực.

Giai đoạn 3: là bắt đầu tới hành động

Nếu ai cần ban phát, quý vị cứ rộng rãi ban phát. Cần quý vị yêu thương, quý vị hãy thương yêu. Hãy giúp đỡ, hoan hỉ, ủng hộ, hỗ trợ người khác. Nhằm hành động mà thực hiện.

Hiểu được cái sai. Chấp nhận cái sai. Thay đổi suy nghĩ. Chỉnh sửa ý nghĩ và lời nói. Hành động như điều mình nghĩ

Giai đoạn 4: Kiên nhẫn thực hành

Sau khi tới hành động rồi tùy thời gian có khi ta 3 năm, có khi 5 năm, có người 10 năm, có người 20 năm bắt đầu mới tới cái thứ tư là quý vị thấy hoàn cảnh chung quanh quý vị thay đổi.

Tâm quý vị đã thay đổi trước đó cả 5 năm rồi nhưng 5 năm sau bắt đầu hoàn cảnh mới thay đổi: Tự nhiên thấy con người đến với quý vị tốt hơn, mọi thứ đến với quý vị thuận lợi hơn. Nhưng mà may mắn, niềm vui đến với quý vị mà quý vị chỉ hưởng một mình thôi thì một ngày nó sẽ hết. Quý vị phải làm sao mà cái may mắn ấy cũng đem cho lại người khác một phần, giống như có lúa rồi đừng ăn hết mà phải đem gieo lại. Khi cho đi, quý vị lại tăng thêm phước báo.

Kết luận

Mong ai đang gặp khó khăn, vững tin sống tốt. Chỉ cần tâm ta sáng. Trời xanh tự có an bài. Hãy tin vào sự sắp xếp tuyệt vời của vũ trụ. Luật gieo nhân nào gặt quả đó luôn tồn tại dù ta tin hay không. Giống như gà gáy thì mặt trời mọc nhưng gà không gáy mặt trời vẫn mọc. Mặt trời mọc hay không, không phải do tiếng gáy. Đó là quy luật của tạo hoá. Đã là quy luật thì không ai thay đổi được.

>>> Theo dõi Tâm thường lạc tại:

>>> Xem thêm các bài viết khác của Tâm thường lạc tại: Tâm thường lạc

Tâm thường lạc