Bài ca Tán thán Phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc

Bài ca Tán thán Phật A Di Đà và Cõi Tây Phương cực lạc có giai điệu nhẹ nhàng, rất dễ để hát theo.

Bài ca Tán thán này là sự ca ngợi Đức Phật A Di Đà cùng cõi Tây Phương cực lạc. Những mô tả hết sức sinh động về cõi giới này để chúng ta biết được những lợi lạc khi sống nhân đức, gieo những nhân lành khi còn sống thì khi mất đi về với cõi giới Tây Phương sẽ nhận được những gì.

Hơn 20 phút nghe bài nhạc Phật này sẽ giúp quý vị có được thêm công đức tu tập.

Tâm thường lạc

An nhiên giữa cuộc sống muôn màu

Đăng ký theo dõi kênh Youtube của Tâm thường lạc tại: Youtube Tâm thường lạc